De AVG in de praktijk

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. ‘Accountability’ (eigen verantwoordelijkheid) is daarbij het sleutelwoord. Dit brengt onder andere met zich mee dat organisaties moeten kunnen aantonen dat zij de maatregelen hebben getroffen die de AVG verplicht stelt.

Wat betekent dit nu in praktische zin? Hoe maakt u binnen uw organisatie op basis van de regels uit de AVG de vertaalslag, zodat risico’s zoveel mogelijk worden uitgesloten?

Op donderdag 22 maart 2018 organiseren wij in samenwerking met Van Diepen Van der Kroef een seminar waarin die praktische vertaalslag het hoofdonderwerp is. De bijeenkomst is dan ook bedoeld voor diegenen die een stap verder willen komen en willen weten hoe ze hun organisatie gereed kunnen maken voor de AVG.

Onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

  • de (inhoud van de) verwerkersovereenkomst;
  • het privacy beleid ten opzichte van werknemers;
  • het opstellen van een verwerkingsregister;
  • adequate technische en organisatorische maatregelen;
  • het laten toetsen van de getroffen maatregelen;
  • de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens en de sancties die kunnen worden opgelegd.

Wij stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs en nodigen u hierbij van harte uit.

Het programma op donderdag 22 maart 2018

14.45 uur Ontvangst op de Bilderberg Garden Hotel te Amsterdam
15.00 uur Aanvang presentaties
17.15 uur Afsluiting en borrel

Sprekers: Martin de Jong, Camiel Beijer, Remco Lubbers en Cindy Roza

Aanmelden

Voor deelname aan een van deze bijeenkomsten kunt u zich eenvoudig aanmelden via security@dignitas.nl onder
vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer.
Indien u een introducé wilt meenemen, is die persoon uiteraard ook van harte welkom. Graag ontvangen
wij voor 15 maart a.s. uw aanmelding.

Inlichtingen

Voor meer inlichtingen kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 030 – 298 22 10 of per e-mail.

Locatie

Bilderberg Garden Hotel
Dijsselhofplantsoen 7
1077 BJ Amsterdam

Aanvang 14.45 uur

Geïnteresseerd in dit artikel, laat ons u nader informeren.

Contact ons vandaag!