Informatiebeveiliging en privacy

Om voor jouw organisatie, informatiebeveiliging (IB), Privacy as-a-service en nulmetingen te doen, zorgen wij steeds opnieuw voor aanwas van jong talent.

Jong talent volgt bij Dignitas een interne opleiding en krijgen in de praktijk begeleiding van onze senior consultants. Door deze groep regelmatig in te zetten op detacheringsbasis, ontwikkelen zij zich eveneens in de breedte. Daar profiteren onze opdrachtgevers van. Je wordt bediend met zeer specialistische kennis en we bieden interim sourcing aan binnen dit belangrijke vakgebied. Deze kennis combineren we met een stuk ervaring in Enterprise-omgevingen, waar overwegend een andere dynamiek heerst rondom Informatiebeveiliging en Privacy. Wil je meer weten over onze expertise en diensten?

Dignitas nulmeting

Onze consultants brengen met een nulmeting in kaart hoe de organisatie ervoor staat als het gaat om informatiebeveiliging, privacy en/of compliance. Onze methodiek is ontworpen om de stand van zaken van informatiebeveiliging te visualiseren. Deze visualisatie is het dashboard voor de organisatie. Dignitas heeft een aantal nulmetingen volledig gestandaardiseerd.

De AVG Nulmeting richt zich op het hele spectrum van maatregelen, zowel de technische als de organisatorische en juridische maatregelen worden belicht om vast te stellen of het geheel van getroffen maatregelen afdoende is om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving.

De ISO-27001 nulmeting brengt in kaart waar je organisatie staat ten opzichte van de ISO-27001 normering en welke stappen er eventueel nog gezet moeten worden om het ISO-27001 certificeringstraject succesvol te kunnen doorlopen.

De NEN 7510 is een set maatregelen voor zorginstellingen om via een gecontroleerd proces op adequate wijze met medische gegevens om te gaan. De norm is van toepassing op alle organisaties in de gezondheidszorg, ongeacht de aard en de omvang van het bedrijfsproces.

AVG dienstverlening

De AVG wetgeving stelt aanvullende eisen aan gegevensbescherming door organisaties. Bovendien moeten organisaties aantonen dat ze aan de AVG voldoen. Veel organisaties weten niet of ze nu wel of niet voldoen aan deze nieuwe wetgeving. De consultants van Dignitas weten alles van de AVG en kunnen u ondersteunen bij het aantoonbaar voldoen aan de AVG, waarbij zij een pragmatische aanpak hanteren en uw belangen voorop stellen.

Voor organisaties die zelf geen resources of expertise hebben om te (blijven) voldoen aan de AVG, biedt Dignitas de dienst “FG as a Service”. Dignitas biedt twee mogelijkheden voor FG as a Service.

De consultants van Dignitas hebben veel ervaring met AVG implementatietraject, grote en kleine, zowel bij het MKB als bij multinationals en overheid. Onze privacy experts zijn inzetbaar als projectleider, voor penvoering of als oplossingsgerichte vraagbaak.

 

As-a-Service

Sommige informatiebeveiligingsvraagstukken zijn te complex of leiden te veel af van de core business van een organisatie. De investering in mensen en hun kennisniveau kent veelal ook geen positieve business case. Om toch op een goede betrouwbare manier deze vraagstukken goed te borgen en compliant te blijven aan wet en regelgeving ontzorgen wij volledig via onze as-a-service diensten. Lees meer over welke diensten wij als een service aanbieden.

Voor organisaties die zelf geen resources of expertise hebben om te (blijven) voldoen aan de AVG, biedt Dignitas de dienst “FG as a Service”. Dignitas ondersteunt hiermee de organisatie bij alle vraagstukken rondom privacy en het gebruik van persoonsgegevens. Onze consultants zijn gespecialiseerd in privacy en kunnen worden ingezet als Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor je organisatie.

De Chief Information Security Officer (CISO) zorgt dat er maatregelen worden getroffen om inbreuken op de informatiebeveiliging te voorkomen en, als ze toch voorkomen, de schade te beperken. De CISO bereikt dit door zorg te dragen voor een goed werkend Information Security Management System (ISMS).

Kennismaken met het team?

Benieuwd of we iets voor elkaar kunnen betekenen? Wil je meer weten over hoe het is om bij Dignitas te werken?