Informatiebeveiliging en privacy

Hoe bescherm je je kritische bedrijfsprocessen tegen cyberaanvallen? Hoe voldoe je aan actuele wetgeving op het gebied van persoonsgegevens? Voldoet je informatiebeveiliging beleid aan het geldende normenkader? Allemaal vragen waarop wij de antwoorden hebben.

Dignitas IT Security Consultants is onderdeel van de Dignitas Group die is gespecialiseerd in informatiebeveiliging, privacybescherming, IT governance, risk management en compliance. Onze adviseurs werken nauw samen met de experts bij de organisaties. Wij hebben vakbekwame en ervaren informatiespecialisten, juristen, auditors en bedrijfskundigen in huis die ook jouw organisatie bij kunnen staan. Dankzij onze jarenlange ervaring haal je met ons een betrouwbare en goed geïnformeerde partner in huis op thema’s die de komende jaren alleen maar actueler en belangrijker worden. Ben je benieuwd of wij iets voor elkaar kunnen betekenen?

NIS2 Compliance: Bereid je organisatie voor op de Toekomst

Vanaf januari 2025 wordt de Europese ‘Network and Information Security Directive 2’ (NIS2) van kracht in alle lidstaten van de Europese Unie. Als jouw organisatie cruciaal is voor de EU of een toeleverancier van vitale entiteiten, is het essentieel om aan de NIS2 te voldoen. Niet-naleving kan verstrekkende gevolgen hebben, met boetes en bestuurlijke aansprakelijkheid als mogelijke consequenties. Bescherm jouw organisatie en zorg dat je NIS2-proof bent!

Informatiebeveiliging is belangrijker dan ooit. Maar hoe zorg je ervoor dat je voldoet aan de nieuwste eisen en normen?

De ISO 27001 norm is dé internationale standaard voor informatiebeveiliging. Deze norm helpt organisaties om hun informatie te beschermen tegen cyberaanvallen, datalekken en andere bedreigingen. Maar de norm is onlangs herzien en geactualiseerd. De nieuwe versie, ISO 27001:2022, bevat een aantal belangrijke wijzigingen die invloed hebben op jouw organisatie.

Wil je meer weten over de ISO 27001:2022 norm en hoe je je kunt voorbereiden op de transitie? Of heb je hulp nodig bij de implementatie of certificering? Wij hebben ruime ervaring met ISO 27001. Wij helpen je graag om jouw informatiebeveiliging naar een hoger niveau te tillen.

Nulmetingen voor informatiebeveiliging, privacy en compliance

Wil je weten hoe je organisatie ervoor staat op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en compliance? Dan is een nulmeting een slimme keuze. Een nulmeting geeft je inzicht in de huidige situatie, de verbeterpunten en de stappen die je moet nemen om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen.

Bij Dignitas kun je kiezen uit verschillende nulmetingen, afhankelijk van je doel en je branche. Wij gebruiken een bewezen methodiek om de stand van zaken van informatiebeveiliging te visualiseren. Zo krijg je een helder dashboard voor je organisatie.

Veel gevraagde nulmetingen zijn:

  • AVG nulmeting: deze nulmeting toetst of je organisatie voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese wet die de privacy van burgers beschermt.
  • ISO27001 nulmeting: deze nulmeting toetst of je organisatie voldoet aan de ISO27001 norm, de internationale standaard voor informatiebeveiliging.
  • NEN 7510 nulmeting: deze nulmeting toetst of je organisatie voldoet aan de NEN 7510 norm, de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg.

AVG dienstverlening

De AVG wetgeving stelt aanvullende eisen aan gegevensbescherming door organisaties. Bovendien moeten organisaties aantonen dat ze aan de AVG voldoen. Veel organisaties weten niet of ze nu wel of niet voldoen aan deze nieuwe wetgeving. De consultants van Dignitas weten alles van de AVG en kunnen u ondersteunen bij het aantoonbaar voldoen aan de AVG, waarbij zij een pragmatische aanpak hanteren en uw belangen voorop stellen.

Voor organisaties die zelf geen resources of expertise hebben om te (blijven) voldoen aan de AVG, biedt Dignitas de dienst “FG as a Service”. Dignitas biedt twee mogelijkheden voor FG as a Service.

De consultants van Dignitas hebben veel ervaring met AVG implementatietraject, grote en kleine, zowel bij het MKB als bij multinationals en overheid. Onze privacy experts zijn inzetbaar als projectleider, voor penvoering of als oplossingsgerichte vraagbaak.

 

As-a-Service

Sommige informatiebeveiligingsvraagstukken zijn te complex of leiden te veel af van de core business van een organisatie. De investering in mensen en hun kennisniveau kent veelal ook geen positieve business case. Om toch op een goede betrouwbare manier deze vraagstukken goed te borgen en compliant te blijven aan wet en regelgeving ontzorgen wij volledig via onze as-a-service diensten. Lees meer over welke diensten wij als een service aanbieden.

Voor organisaties die zelf geen resources of expertise hebben om te (blijven) voldoen aan de AVG, biedt Dignitas de dienst “FG as a Service”. Dignitas ondersteunt hiermee de organisatie bij alle vraagstukken rondom privacy en het gebruik van persoonsgegevens. Onze consultants zijn gespecialiseerd in privacy en kunnen worden ingezet als Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor je organisatie.

De Chief Information Security Officer (CISO) zorgt dat er maatregelen worden getroffen om inbreuken op de informatiebeveiliging te voorkomen en, als ze toch voorkomen, de schade te beperken. De CISO bereikt dit door zorg te dragen voor een goed werkend Information Security Management System (ISMS).

Kennismaken met het team?

Benieuwd of we iets voor elkaar kunnen betekenen? Wil je meer weten over hoe het is om bij Dignitas te werken?