As-a-Service

Met onze as-a-service dienstverlening ontzorgen wij volledig. Geen zoektocht naar geschikte professionals en geen financiële investering in personeel en kennisopbouw nodig. Dignitas ontzorgt op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Met onze ervaren professionals die continu worden bijgespijkerd in hun vakgebied bieden wij de inhoud en continuïteit die voor uw organisatie nodig is en kunnen we dynamisch op- en afschalen indien gewenst.

FG as a Service

Voor organisaties die zelf geen resources of expertise hebben om te (blijven) voldoen aan de AVG, biedt Dignitas de dienst “FG as a Service”.

Dignitas ondersteunt hiermee de organisatie bij alle vraagstukken rondom privacy en het gebruik van persoonsgegevens. Onze consultants zijn gespecialiseerd in privacy en kunnen worden ingezet als Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor je organisatie.

In samenwerking met eigen medewerkers zorgt de FG ervoor dat je organisatie voldoet aan de AVG en andere wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Daarnaast ziet de FG toe op de omgang met persoonsgegevens binnen de organisatie. De FG kan onder andere de volgende taken op zich nemen:

–    Adviseren en toezien op compliance met de AVG
–    Creëren van privacybewustzijn binnen je organisatie
–    Opstellen en/of reviewen van privacydocumenten, zoals verwerkersovereenkomsten
–    Fungeren als aanspreekpunt voor betrokkenen en de Autoriteit Persoonsgegevens

Dignitas biedt twee mogelijkheden voor FG as a Service.

FG op locatie
Soms is het nodig of prettig als er regelmatig een privacy-expert bij je op locatie de rol van FG invult. Je medewerkers hebben dan een vast aanspreekpunt op gezette tijden. Onze consultant wordt, indien nodig, ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens als uw FG. Een flexibel aantal uren is mogelijk vanaf gemiddeld 4 uur per week.

Virtuele FG
Afgezien van de benodigde contactmomenten bij u op locatie functioneert onze consultant als FG voor je organisatie. Je hebt een vast contactpersoon en deze wordt, indien nodig, ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De virtuele FG zorgt er op afstand voor dat je organisatie aan alle relevante wet- en regelgeving voldoet. Je bent flexibel in het aantal af te nemen uren.

CISO as a Service

De Chief Information Security Officer (CISO) zorgt dat er maatregelen worden getroffen om inbreuken op de informatiebeveiliging te voorkomen en, als ze toch voorkomen, de schade te beperken. De CISO bereikt dit door zorg te dragen voor een goed werkend Information Security Management System (ISMS).

Voor organisaties die zelf geen resources of expertise hebben om hun informatiebeveiliging op orde te brengen en te houden, biedt Dignitas IT Security Consultants de dienst “CISO as a Service”, kortweg CaaS. Deze dienst richt zich niet op slechts één aspect van informatiebeveiliging, maar bekijkt het vanuit de integraliteit van medewerkers, organisatie en techniek.

Deze dienst borgt informatiebeveiliging binnen de organisatie en daarmee beschikt u over een vast aanspreekpunt voor jezelf, je medewerkers, opdrachtgevers, ICT-leveranciers en eventuele toezichthouders.

De CISO is direct volledig inzetbaar. Bovendien kan de CISO terugvallen op deskundige collega’s bij specifieke vragen of ingeval van ziekte of vakantie, waardoor uw organisatie de garantie heeft van maximale deskundigheid en beschikbaarheid

Welke werkzaamheden kunt je verwachten?

  • In het kader van CaaS worden door de CISO de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
  • Het ondersteunen bij het verder uitbouwen en implementeren van het ISMS de daarvoor geldende richtlijnen, inclusief (penvoering bij) de benodigde documentatie
  • Ondersteuning bij inrichting en uitvoeren van de internal audit functie voor ISMS gerelateerde audits
  • Ondersteuning bij de diverse IB- en AVG-gerelateerde trajecten

Meer weten of wil je een offerte passend bij je organisatiewensen? Neem dan contact met ons op.

Kennismaken?

Benieuwd of we iets voor elkaar kunnen betekenen? Wil je meer weten over hoe het is om bij Dignitas te werken?