AVG dienstverlening

De consultants van Dignitas weten alles van de AVG en kunnen u ondersteunen bij het aantoonbaar voldoen aan de AVG, waarbij zij een pragmatische aanpak hanteren en uw belangen voorop stellen.

De AVG ingewikkeld?

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacy verordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving stelt wederom aanvullende eisen aan gegevensbescherming door organisaties. Bovendien moeten organisaties aantonen dat ze voldoen. Veel organisaties weten niet of ze nu wel of niet voldoen aan deze nieuwe wetgeving.

De consultants van Dignitas weten alles van de AVG en kunnen u ondersteunen bij het aantoonbaar voldoen, waarbij zij een pragmatische aanpak hanteren en uw belangen voorop stellen.

AVG Nulmeting

Gedurende de AVG nulmeting wordt in kaart gebracht wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en/of andere gevoelige gegevens binnen uw organisatie.

Het richt zich op het hele spectrum van maatregelen, zowel de technische als de organisatorische en juridische maatregelen worden belicht om vast te stellen of het geheel van getroffen maatregelen afdoende is om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving.

Nadat de analyse is afgerond, wordt een beknopte rapportage opgesteld. In de rapportage worden de bevindingen besproken.

Functionaris Gegevensbescherming

Voor organisaties die zelf geen resources of expertise hebben om te (blijven) voldoen aan de AVG, biedt Dignitas de dienst “FG as a Service”.

Dignitas ondersteunt hiermee uw organisatie bij alle vraagstukken rondom privacy en het gebruik van persoonsgegevens. Onze consultants zijn gespecialiseerd in privacy en kunnen worden ingezet als Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor uw organisatie.

In samenwerking met uw medewerkers zorgt de FG ervoor dat uw organisatie voldoet aan de AVG en andere wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Daarnaast ziet de FG toe op de omgang met persoonsgegevens binnen uw organisatie.

Dignitas biedt twee mogelijkheden voor FG as a Service:

  • Virtuele FG
  • FG op locatie

AVG implementatie, hoe doen we dat?

Ondersteuning van start tot finish

Herkenbaar?

  • Je hebt al scherp in beeld wat er moet gebeuren om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te kunnen voldoen, maar waar moeten uw medewerkers beginnen en wanneer is het nou “goed genoeg”?
  • Je hebt een FG aangesteld, maar die is direct zo ondergedompeld in de operationele zaken dat men er niet aan toe komt om de benodigde wijzigingen door te voeren en documenten op te stellen.

Of het ontbreekt simpelweg aan die spin in het web die de uit te voeren werkzaamheden coördineert en bijstuurt waar nodig …

De consultants van Dignitas hebben veel ervaring met Algemene Verordening Gegevensbescherming implementatietraject, grote en kleine, zowel bij het MKB als bij multinationals en overheid. Onze privacy experts zijn inzetbaar als projectleider, voor penvoering of als oplossingsgerichte vraagbaak.

Kennismaken met het team?

Benieuwd of we iets voor elkaar kunnen betekenen? Wil je meer weten over hoe het is om bij Dignitas te werken?