Functioneel Beheer

Functioneel beheer is een vakgebied waarin de werving over het algemeen lastig is, omdat de 1-op-1 match moeilijk te maken is. Organisaties werken vaak met maatwerk software waardoor deze kennis in de markt niet te vinden is. Er ontbreekt altijd wel een technische component in het cv van een kandidaat of een vaardigheid die je graag terug wilt zien. Daarnaast is de totale doelgroep die je wilt aanschrijven maar voor een gedeelte aanwezig op de sociale media en jobboards. Een goed onderhouden netwerk van professionals is dan handig.

Dignitas heeft dit netwerk en werft op basis van competenties, de technische kennis is aan te leren. Dignitas doet dit succesvol door een deta-vast constructie in te zetten. Wij beschikken over referenties die je kunt benaderen voor meer informatie over (de effectiviteit van) onze aanpak.

De deta-vast constructie houdt bij Dignitas in dat de kandidaat minimaal 1000 uur op detacheringbasis via Dignitas werkt. Deze periode is lang genoeg om de werkwijze van de kandidaat goed te toetsen in de praktijk en om ontbrekende technische of software kennis aan te leren. Na deze periode is onze opdrachtgever vrij om de kandidaat in loondienst aan te nemen zonder dat daarvoor nog een wervingsfee in rekening zal worden gebracht. Buiten het uurtarief tijdens de detachering zijn er dus verder geen kosten verbonden aan deze constructie.

In deze constructie investeren alle partijen. Dignitas als werkgever gedurende de detachering. De opdrachtgever in begeleiding en vaak in opleiding voor bedrijfsspecifieke applicaties. En als laatste moet de kandidaat zeker zijn van een goede match op de vacature om in een dergelijke constructie te starten. Bijkomend voordeel voor de opdrachtgever is dat er door deze constructie een verlengde proeftijd ontstaat waarin je de tijd hebt om het functioneren van de kandidaat goed te beoordelen. Om deze reden is deze constructie zo succesvol en sterk.