Samenwerken

Dignitas IT Business Consultants helpt organisaties door het inzetten van professionals op het snijvlak business en IT op alle niveaus. Zij helpen organisaties de brug tussen de business en IT te verkleinen en samenwerking te genereren. Zij zorgen ervoor dat beiden dezelfde taal gaan spreken en elkaar versterken. Pas dan kunnen business en IT samen optrekken, met gezamenlijke doelstellingen. Onze technische professionals zorgen er vervolgens, samen met uw eigen mensen, voor dat organisaties ook beheersmatig in control zijn en blijven.

Projecten

Om ervoor te zorgen dat de samenwerking ook blijvend is, is communicatie essentieel. Onze Business Projectmanagers stellen teams samen waarin business en IT vertegenwoordigd zijn en duidelijk naar elkaar uitspreken wat de doelstellingen en verwachtingen zijn. Business en IT informeren elkaar continue over de vorderingen van het project. En een project is pas klaar als het eindproduct goed functioneert en door de business is geaccepteerd en wordt gebruikt. Ook na de implementatiefase blijven beiden betrokken door regelmatig de functionaliteit te bespreken en waar nodig te verbeteren.

Agile werken helpt om de juiste keuzes te maken en ervoor te zorgen dat alle partijen in een project aangehaakt blijven. Als er écht Agile wordt gewerkt herken je dat direct. Er wordt vanuit multidisciplinaire teams iteratief gewerkt. Iteratief werken pas je toe om te ontdekken op welke manier het systeem het beste aan de behoeften van de business kan voldoen, met de nadruk op snelheid en kwaliteit.