AVG Nulmeting

Een eenduidig stappenplan om te voldoen aan de AVG

Gedurende de AVG nulmeting wordt in kaart gebracht wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en/of andere gevoelige gegevens binnen uw organisatie.

De AVG Nulmeting  richt zich op het hele spectrum van maatregelen, zowel de technische als de  organisatorische en juridische maatregelen worden belicht om vast te stellen of het geheel van getroffen maatregelen afdoende is om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving.

Startpunt van de nulmeting is een inventarisatie, waarbij de benodigde informatie in kaart wordt gebracht in relatie tot de verwerking van persoonsgegevens. De informatie wordt door ons verzameld aan de hand van een vragenlijst, waarbij wij tevens vragen de relevante documentatie elektronisch aan te leveren. Aansluitend zullen wij interviews houden met de een aantal verantwoordelijken binnen uw organisatie en, indien nodig, de relevante IT leveranciers.

Nadat de analyse is afgerond, wordt een beknopte rapportage opgesteld. In de rapportage worden de bevindingen besproken. Het rapport voorziet tevens in een duidelijk overzicht van de geïdentificeerde risico’s en de aanbevelingen die hiermee verband houden. Dit alles komt samen in een duidelijk stappenplan. Een managementsamenvatting maakt deel uit van deze rapportage.

Neem contact met ons op om een AVG nulmeting uit te laten voeren of voor meer informatie.

Dignitas heeft een compleet AVG dienstenpakket

meer informatie