Uw eigen nulmeting

Bent u in control?

Wij hebben veel ervaringen met het opzetten van (nul)metingen, bijvoorbeeld op basis van het normenkader dat uw accountant hanteert voor de IT-controls voor het afsteunen van de jaarrekening. Door een dergelijke meting toe te spitsen op uw organisatie kunt u bijvoorbeeld periodiek (laten) meten of u voldoende in control bent.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.