Projectleider Informatiebeveiliging

Delft Reactie voor 01-02-2022 36 uur... Freelance
Direct solliciteren

Voor onze eindklant zoeken wij een ervaren Projectleider Informatiebeveiliging.

Plaats tewerkstelling: Delft
Startdatum: 1 februari 2022
Aantal uren per week: gemiddeld 36 uur
Maximum uurtarief: € 100,-
Looptijd overeenkomst: tot 1 februari 2023

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil haar processen, met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) in de hand, sterk verbeteren. Na een implementatie van de BIO binnen Delfland op opzet en bestaan, wil Delfland de stap maken naar werking.

De BIO raakt een breed pallet aan de volgende, vaak samenhangende thema’s:
▪ Beleid;
▪ PDCA-cyclus IB en AVG;
▪ Fysieke beveiliging;
▪ Logische toegangsbeveiliging;
▪ Beveiligingsincidenten en incident response plan;
▪ Netwerksegmentatie en netwerkkoppelingen;
▪ Bescherming tegen malware, hardening en patching;
▪ Logging en monitoring;
▪ Bewustwording en training;
▪ Gecontroleerd wijzigen;
▪ Beheer(organisatie) en onderhoud;
▪ Back-up en restore.

Deze thema’s zullen allen binnen deze opdracht moeten worden geadresseerd. Er is reeds gekeken in hoeverre de in de BIO beschreven maatregelen op dit vlak binnen Delfland en binnen de gehele sector, zijn geïmplementeerd. Op basis hiervan en vanwege de ambities die Delfland heeft, is er behoefte aan ontwikkeling en implementatie van volgende stappen en verbetering van de huidige situatie (focus op werking) op vrijwel al deze thema’s. Dit verbeterproces vraagt iemand die de aansturing hiervan op zich neemt; de kandidaat die Delfland nu zoekt. Deze kandidaat zal vervolgens nauw samenwerken met opdrachtgever en de stakeholders in de verschillende organisatorische onderdelen en niveaus.
De werkzaamheden zijn in de eerste periode met name gericht op het (verder) uitwerken van uitkomsten en aanbevelingen voortkomend uit de audit BIO-AVG (Q1/2022) en het jaarplan tot uitvoerbare projectplannen. Er wordt in deze periode nauw samengewerkt met de CISO, FG en Concerncontroller. Na deze eerste periode start de feitelijke verbetering van de invoering van de BIO vereisten, met nadruk op werking van processen rond de informatiebeveiliging. Uiteindelijk zal de organisatie aantoonbaar de implementatie van de BIO naar een volgend, hoger niveau hebben gebracht, hetgeen kan worden aangetoond met audits welke worden opgenomen in de P&C-cycli van Delfland.

Wensen
* Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring met de praktische invoering en aansturing van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) maatregelen en/of de ISO 27001 en ISO 27002 binnen overheidsorganisaties;
* Minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van de invoering van de informatiebeveiligingsmaatregelen en/of veranderingstrajecten;
* Aantoonbare werkervaring met het implementeren van informatiebeveiliging processen;
* Aantoonbare werkervaring met het inbedden van het Informatie Security Managementsysteem (ISMS) en de borging ervan in de PDCA-cyclus in de organisatie.
Geef in de beantwoording een motivatie waaruit blijkt dat de aangeboden kandidaat over de gevraagde kennis en expertise beschikt. 

Werkervaring
Kandidaat heeft een aantoonbare werkervaring met risicomanagement op het gebied van informatiebeveiliging van … jaar.
Kandidaat heeft een aantoonbare werkervaring met de praktische invoering en aansturing van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) maatregelen en/of de ISO 27001 en ISO 27002 binnen overheidsorganisaties van … jaar.
Kandidaat heeft een aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van de invoering van de informatiebeveiligingsmaatregelen en/of veranderingstrajecten van … jaar.
Kandidaat heeft een aantoonbare werkervaring bij Waterschappen of andere decentrale overheidsorganisaties van … jaar.

Competenties toegelicht in een aparte motivatiebrief
Resultaatgerichtheid: Kandidaat stelt voor zichzelf en voor andere duidelijke doelen met betrekking tot te behalen resultaten in doorlooptijd en kwaliteit. Kandidaat kan zorgen voor draagkracht, en zorgt voor kwaliteitsborging en is oplossingsgericht bij tegengestelde prioriteiten. Hierbij organiseert kandidaat een zorgvuldig, efficiënt en effectief proces. Ook bewaakt kandidaat de voortgang van activiteiten en stuurt waar nodig bij.

Samenwerkingsvermogen: Kandidaat is in staat om samen met personen van verschillende disciplines en culturele achtergronden (in team of groepsverband) gericht naar resultaten te werken. Hierbij helpt c.q. ondersteunt de kandidaat team/groepsleden bij het verrichten van werkzaamheden en het oplossen van problemen die zij daarbij tegenkomen. Ook toont de kandidaat interesse in team/groepsleden en het werk en draagt daardoor bij aan synergie binnen het team.

Communicatieve vaardigheid: Kandidaat kan zich goed uiten op individueel en collectief niveau. Kan ideeën uitwisselen en boodschappen overbrengen door taal en woordgebruik aan te passen aan de situatie en behoeften van de doelgroep. Hiernaast is de kandidaat bereid om te luisteren naar anderen en kan constructieve feedback geven. Dit doet kandidaat zowel mondeling en schriftelijk op een gestructureerde en begrijpelijke wijze. Kandidaat is in staat om een constructieve feedbackcyclus op gang te brengen. De kandidaat vindt het leuk om medewerkers op te leiden in de rol en de inhoud.

Zelfstandigheid: Kandidaat is in staat om zonder hulp van anderen taken te verrichten, proberen op eigen kracht probleemsituaties de baas te worden of handelen volgens eigen overtuiging. Hierbij deelt de kandidaat zijn werk zelf in en stelt prioriteiten. Kandidaat voert de werkzaamheden uit volgens de vooropgestelde richtlijnen. Kandidaat weet wat de werkzaamheden zijn en neemt initiatief om deze uit te voeren.

Geïnteresseerd?
Dan ontvangen wij graag;
• up to date CV in WORD format (korte versie graag)
• motivatiebrief met referenties – zie omschrijving (KO)
• indicatie uurtarief en beschikbaarheid
• indicatie lopende kansrijke biedingen elders

Voor meer informatie neem gerust contact op met Renáta Vranková, 0621979735 / renata@dignitas.nl

Sollicitatieprocedure


Laat zien wie je bent

Eerste gesprek

Afrondend gesprek

Jouw contractaanbieding

Aan de slag!

Solliciteer op deze functie

Solliciteer