De stand van zaken in één oogopslag

Heldere rapportages

Onze IT Security experts brengen met een nulmeting in kaart hoe uw organisatie ervoor staat als het gaat om informatiebeveiliging, privacy en/of compliance. Onze methodiek is ontworpen om de stand van zaken van informatiebeveiliging te visualiseren. Deze visualisatie is het dashboard voor de organisatie.

Tijdens de nulmeting worden er vragen beantwoord als:

  • Hoe wordt omgegaan met informatiebeveiliging van privacy- en/of andere gevoelige gegevens binnen de organisatie?
  • Welke technische en organisatorische maatregelen zijn reeds getroffen en zijn deze geborgd?
  • Wat is het volwassenheidsniveau van de betrokken processen binnen de organisatie?
  • Welke eventuele verbeterpunten zijn er nog?

Dignitas heeft een aantal nulmetingen volledig gestandaardiseerd. Daarover vindt u hieronder meer informatie.

Wilt u meer weten? In het menu en hieronder vindt u meer informatie of neem contact met ons op.

 

AVG Nulmeting

Voldoet u aan de AVG?

Gedurende de AVG nulmeting wordt in kaart gebracht in hoeverre u voldoet aan de AVG ... meer informatie

ISO-27001 Nulmeting

Certificeren? En nu?

Een ISO-27001 certificaat biedt zekerheid en vertrouwen aan opdrachtgevers en aandeelhouders ... meer informatie

NEN-7510 Nulmeting

Eenduidig stappenplan

Met een NEN-7510 certificering kunt u aantonen dat u goed omgaat met medische gegevens ... meer informatie

Is het volwassenheidsniveau van uw informatiebeveiliging in lijn met het ambitieniveau van uw organisatie?

Nulmeting informatiebeveiliginging