De AVG ingewikkeld?

Dignitas kan u volledig ontzorgen

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacy verordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving stelt wederom aanvullende eisen aan gegevensbescherming door organisaties. Bovendien moeten organisaties aantonen dat ze aan de AVG voldoen.

Veel organisaties weten niet of ze nu wel of niet voldoen aan deze nieuwe wetgeving. Er spelen allerlei vragen:

  • Moeten er zaken worden gewijzigd? En zo ja, wat?
  • Wat mag nu wel en wat mag niet meer?
  • Hoe gaan we aantonen dat we inderdaad voldoen?
  • We hebben de kennis en/of de mensen niet, wie kan ons helpen?

De consultants van Dignitas weten alles van de AVG en kunnen u ondersteunen bij het aantoonbaar voldoen aan de AVG, waarbij zij een pragmatische aanpak hanteren en uw belangen voorop stellen.

Meer weten? In het menu hiernaast en hieronder vindt u meer informatie.

Neem contact met ons op als u een vraag heeft, wij staan u graag te woord.

AVG Nulmeting

Voldoet u aan de AVG?

Gedurende de AVG nulmeting wordt in kaart gebracht in hoeverre u al voldoet aan de AVG ... meer informatie

Functionaris

Gegevensbescherming

Onze experts kunnen voor uw organisatie worden ingezet als FG, virtueel, extern of in-house ... meer informatie

Implementatiebegeleiding

van start tot finish

Als u niet de mensen of de capaciteit heeft om de stappen om naar AVG compliance te doorlopen, kunnen wij u helpen ... meer informatie